Hlasuj


Hlasovanie za najlepšiu prácu worskhopu bolo dňa 1.1.2012 ukončené.
Výsledky budú zverejnené 1.2.2012.


Partner internetového hlasovania