Bratislava / Slovensko /_ Hurbanove kasárne /_Kollárovo námestie /_ 27.6.2011 – 6.7.2011

Počas 10 dní študenti z Európy a Slovenska pracovali na architektonickom workshope pod vedením významných architektov ako sú: Peter Gero, Ľubomír Závodný, Iľja Skoček, Tomáš Žáček, Katarína Jägrová. Výsledkom boli návrhy a nápady na nové využitie budovy bývalých Hurbanovych kasární. Dva večery boli venované prednáškam mladých architektov a Dipl. Ing. Petra Gera (bývalý hlavný architekt mesta Hamburg), ktorý bol tiež garantom časti workshopu. Výsledné návrhy budú predstavené verejnosti vrámci putovnej výstavy a taktiež na našej internetovej stránke.


27.6.2011_16:00-18:00

_Verejná pódiová diskusia o histórií, súčasnosti a budúcnosti kasární za účasti prof. Bahnu, doc. Bacovej, PhDr. Holčíka, hl. architektky mesta Bratislava Ing. arch. Ingrid Konrad a zástupcu MK SR.

27.6.2011_19:00-24:00

_Prednáška architekta Petra GERA: Megalopolis alebo nová orientácia k živému mestu?

30.6.2011_19:00-24:00

_Winetecture párty spojená s predstavením SK architektov s hudobnou produkciou The Lovely pimps.Dipl. Ing. Peter GERO

„Živé, takmer rozšafné historické jadro Bratislavy s mladistvým pulzom cítim ako záruku pozitívneho vývoja.”

Významná osobnosť a medzinárodne uznávaná odborná autorita najmä v oblasti architektúry a urbanizmu, stavebný inžinier, architekt. Peter Gero je rodený Bratislavčan, vyštudoval stavebné inžinierstvo na Stavebnej fakulte STU. Päť dní po okupácii v 1968 odišiel z Bratislavy s jasným cieľom: Hamburg. Toto severonemecké mesto ho lákalo veľkým prístavom a v kútiku srdca veril, že mu poskytne aj uplatnenie. Stalo sa. Po absolvovaní štúdia urbanizmu na univerzite v Západnom Berlíne pracoval 35 rokov pre magistrát mesta Hamburg a 12 rokov viedol stavebný rozvoj jeho centrálnych častí. Dnešný obraz Hamburgu je výsledkom aj jeho tvorivej, odbornej a organizačnej práce. Spolupracoval pri vytvorení Masterplanu pre HafenCity – najväčšieho súčasného projektu v Európe – a architektúry prvej fázy jeho realizácie, ako aj veľtržného komplexu v centrálnej zóne mesta, koncepty pre „základnú bunku“ mesta, tzv. Domplatz a vytvorenie novej štvrte v St. Pauli na mieste bývalého pivovaru. Tento projekt bol vyznamenaný aj na „Expo Real“ v Mníchove ako najúspešnejší projekt premeny / revitalizácie vnútromestskej štvrte v Nemecku. V súčasnosti sa veľmi rád vracia do Bratislavy, trávi tu veľa času a v rodnom meste odovzdáva skúsenosti aj ako člen medzinárodných porôt na posudzovanie ťažiskových projektov architektonického rozvoja Bratislavy.