Peter Gero
> google_search_peter gero, hafen city <
„Živé, takmer rozšafné historické jadro Bratislavy s mladistvým pulzom cítim ako záruku pozitívneho vývoja.”
Významná osobnosť a medzinárodne uznávaná odborná autorita najmä v oblasti architektúry a urbanizmu, stavebný inžinier, architekt. Peter Gero je rodený Bratislavčan, vyštudoval stavebné inžinierstvo na Stavebnej fakulte STU. Päť dní po okupácii v 1968 odišiel z Bratislavy s jasným cieľom: Hamburg. Toto severonemecké mesto ho lákalo veľkým prístavom a v kútiku srdca veril, že mu poskytne aj uplatnenie. Stalo sa. Po absolvovaní štúdia urbanizmu na univerzite v Západnom Berlíne pracoval 35 rokov pre magistrát mesta Hamburg a 12 rokov viedol stavebný rozvoj jeho centrálnych častí. Dnešný obraz Hamburgu je výsledkom aj jeho tvorivej, odbornej a organizačnej práce. Spolupracoval pri vytvorení Masterplanu pre HafenCity – najväčšieho súčasného projektu v Európe – a architektúry prvej fázy jeho realizácie, ako aj veľtržného komplexu v centrálnej zóne mesta, koncepty pre „základnú bunku“ mesta, tzv. Domplatz a vytvorenie novej štvrte v St. Pauli na mieste bývalého pivovaru. Tento projekt bol vyznamenaný aj na „Expo Real“ v Mníchove ako najúspešnejší projekt premeny / revitalizácie vnútromestskej štvrte v Nemecku. V súčasnosti sa veľmi rád vracia do Bratislavy, trávi tu veľa času a v rodnom meste odovzdáva skúsenosti aj ako člen medzinárodných porôt na posudzovanie ťažiskových projektov architektonického rozvoja Bratislavy.Ľubomír Závodný
www.zavodny.sk
Katarína Jägrová
Ilja Skoček
> google_search_ilja skocek <Tomáš Žáček
www.nicearchitects.sk
Matúš Vallo
www.vallosadovsky.sk, www.mestskezasahy.sk