Bratislava / Slovensko /_Slovenská technická univerzita v Bratislave/_27.6.2011 – 30.6.2011

Podujatie Build it smART pozostávalo z prednášok na pôde STU v Bratislave na tému: Nové trendy v navrhovaní budov. Prednášky boli verejne prístupné a garantom akademickej časti kurzu bol prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. (bývalý prorektor STU pre zahraničné vzťahy).

*Po kliknutí na názov prednášky sa zobrazí abstrakt.


prof. Ing. Dušan PETRÁŠ, PhD.

“Už počas stredoškolského života ma oslovovali pekné budovy či inžinierske diela. Videl som za tým tvorivú činnosť, ale aj využitie ľudského umu a trvalú hodnotu, ktorá určitým spôsobom môže ovplyvňovať ďalších ľudí.”

Počas jeho pôsobenia na škole bol dekanom Stavebnej fakulty Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave a neskôr zastával funkciu prorektora STU. V súčasnosti sa venuje študentom na spomínanej fakulte a mnohým významným akademickým aktivitám.
Pôvodne chcel byť architektom, ale vysoká škola ho nasmerovala bližšie k stavebníctvu. Architektúry sa však úplne nevzdal, a tak urobil kompromis – zostal vo vnútri budovy a začal skúmať jej techniku prostredia, t. j. vykurovanie, vetranie, klimatizáciu, chladenie... A to na profesionálnej úrovni, ktorá prof. Dušana Petráša posunula do medzinárodnej ligy vo svojom odbore. Bol dekanom Stavebnej fakulty STU v Bratislave a aj prorektorom STU. V súčasnosti sa venuje študentom na spomínanej fakulte a mnohým významným akademickým aktivitám.

Program:

27.6.2011_FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU /prednášková miestnosť 119/_Prednášky na tému_URBAN PLANNING DAY

 • 09:00-09:30_Otvorenie dňa [EN]
 • 09:30-10:00_prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.: Soft, fuzzy and smart in planning [EN]
 • 10:00-10:30_prestávka
 • 10:30-11:00_Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.: Passive houses [EN]
 • 11:00-11:30_Ing. arch. Peter Žalman, CSc.: Fenomen RE, revitalization and urban environment [EN]
 • 11:30-12:00_Atelier Bogár Králik Urban: Urbanistic architectural study of city block Mickiewiczova - Mariánska - Špitálska [EN]

 • 27.6.2011_HURBANOVE KASÁRNE /Kollárovo námestie/

 • 16:00-18:00_Pódiová diskusia o histórii, súčasnosti a budúcnosti Hurbanovych kasární s účasťou prof. Bahnu, doc. Bacovej, PhDr. Holčíka, hlavnej architektky mesta Bratislava Ing. arch. Ingrid Konrad a zástupcom Ministerstva kultúry SR. [SK,EN]
 • 19:00-21:00_Prednáška architekta Petra GERA: Megalopolis alebo nová orientácia k živému mestu? [SK,EN]
 • 21:00-24:00_Jazzový večer s Petrom Lipom. [SR]

 • 28.6.2011_FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU /prednášková miestnosť 119/_Prednášky na tému_GREEN ARCHITECTURE DAY

 • 10:00-10:05_Otvorenie dňa - doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. [EN]
 • 10:05-10:30_prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.: 40 Years of ecologically conscious architectural design [EN]
 • 10:30-11:00_doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.: Feeling context - filling context [EN]
 • 11:00-11:30_Ing. arch. Bjorn Kierulf: Sustainable comfort: Energetic passive house [EN]

 • 29.6.2011_STAVEBNÁ FAKULTA /seminárna miestnosť B202/_Prednášky na tému_NEW TRENDS IN BUILDINGS PLANNING

 • 11:00-11:05_Otvorenie dňa - prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. [EN]
 • 11:05-11:30_Ing. Stanislav Števo, PhD.: Control systems for intelligent buildings [EN]
 • 11:30-12:00_Marilena Mele (University of Calabria, Italy): Daylight scan data for energy applications [EN]
 • 12:00-12:30_Ing. Milan Janák, PhD.: Simulation of indoor climate and energy consumption of buildings [EN]
 • 12:30-13:00_prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.: Low temperature heating and high temperature cooling [EN]

 • 30.6.2011_FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU /prednášková miestnosť 117/_Prednášky na tému_DIGITAL ARCHITECTURE

 • 10:00-10:30_Ing. arch. Nina Pevná: Parametric architecture [CZ,EN]
 • 10:30-11:00_Ing. arch. Ondřej Otýpka: Parametric architecture [CZ,EN]
 • 11:00-11:30_Ing. arch. Lukáš Kurilla: Interactive evolutionary computation in the creative architectural design process [CZ,EN]
 • 11:30-12:00_Ing. arch. Marek Růžička: Experimental ways in architectural design [EN]
 • 12:00-12:30_Assoc. prof. Veronika Kotradyová, PhD.: Human centered design/body conscious design as a new trend in enviromental design [EN]

 • 30.6.2011_HURBANOVE KASÁRNE /Kollárovo námestie/

 • 19:00_Winetecture párty spojená s predstavením SK architektov s hudobnou produkciou The Lovely Pimps. [SR]

 • 6.7.2011_HURBANOVE KASÁRNE /Kollárovo námestie/

 • 16:00_Záverečná ceremónia s tlačovou konferenciou. [SK,EN]

 • Sprievodnou akciou bola výstava slovenských a českých dizajnérov, viac informácii nájdete v záložke HOSTIA.

  O hudbu počas workshopu sa staral DJ INGARCH.