Build it smART je medzinárodné podujatie, ktoré pozostáva z dvoch častí: prednášok na pôde STU v Bratislave a študentského architektonického workshopu. Výsledkom sú návrhy a nápady na nové využitie budovy bývalých Hurbanovych kasární. Študenti z Európy a Slovenska sa 10 dní zaoberali touto témou v spolupráci s významnými slovenskými architektmi. Výsledné práce budú predstavené verejnosti vrámci putovnej výstavy a na našej internetovej stránke. Fotky z akcie si môžete pozrieť v záložke fotky.

V čase trvania workshopu prebiehala v priestoroch Hurbanovych kasární sprievodná výstava priemyselných dizajnérov zo Slovenska a Českej Republiky.
Workshop sa uskutočnil v spolupráci s Alumni klubom STU v Bratislave a pod záštitou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Ministra kultúry Slovenskej republiky.
Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.