Zahraniční participanti

Na kurze sa zúčastní 22 študentov zo 14 krajín Európy a 12 študentov zo Slovenska.

Slovenskí participanti