SPÄŤ

TEAM_3 "kultúrna brána Bratislavy"
Hurbanove kasárne sa momentálne nachádzajú na mŕtvom bode končiacej Obchodnej ulice a Kollárovho námestia. Ale na základe tejto strategickej pozície majú veľký potenciál stať sa vynikajúcim ukunčujúcim prvkom a miestom, kde sa bude stretávať mnoho ľudí, miestom, ktoré otvorí novú cestu k Dunaju.
Dôležitou vecou, ktorú treba pre tento cieľ urobiť, je zhodiť dole steny kasární a uvoľniť toto strategické miesto pre pešiakov. Ale keďže tu majú kasárne už dlhoročnú vžitú tradíciu, nechceli sme ich jednoducho zničiť. Takže cestou pre nás sa stala myšlienka perforácie múrov a prepojenia vnútorného nádvoria so susediacimi ulicami a námestím.
Perforácia ako hlavná myšlienka nášho návrhu je použitá troma spôsobmi: otvorením samotného miesta voči okolitému životu, odprezentovaním budovy a sprístupnením nádvoria pre ľudí.
Týmto otvorením sme chceli zvýrazniť cestu od Grassakovichovho paláca až k Dunaju, Eurovei a novému divadlu. Na tejto ceste a v jej okolí sa nachádza veľa kultúrnych aktivít. Preto participáciu na nej sa naša budova stane významným domovom plným možností a kultúrneho vyžitia pre všetkých.
Zakončením našej myšlienky bude námestie – vnútorné nádvorie ako najdôležitejší bod cesty, ktoré bude hostiť veľa ďalších aktivít a možností trávenia voľného času rôznymi spôsobmi... Akoby sme to už videli... relaxujeme v húpacej sieťke, z reštaurácií k nám vanie príjemná vôňa, na pódiu si brnkajú študenti svoje piesne a kopy ľudí príchádzajú, prechádzajú a tešia sa z príjemnej atmosféry kasární.

Zloženie teamu:

  • Zuzana Hutárová (Bratislava, Slovensko)
  • Marco Bencivenga (Naples, Taliansko)
  • Miriam Ballesteros (Barcelona, Španielsko)
  • Saba Zahedi Asl (Delft, Holandsko)
  • Partner internetového hlasovania