SPÄŤ

TEAM_7 "Hurbanove kasárne ako uzol"
Dnes introvertný priestor nádvoria Hurbanovych kasární sa svojou veľkosťou, ale hlavne polohou priam pýta po otvorení pre verejnosť. Obyvatelia, ale aj návštevníci Bratislavy, by v ňom našli možnosť kultúrneho vyžitia.
Pustili sme sa preto do hľadania riešenia, ktorým pozveme návštevníkov do jeho priestorov. Dôležité bolo nájsť ideálnu mieru otvorov tak, aby sa zachovali existujúce architektonické hodnoty, ale aj atmosféra nádvoria. Samotné otvorenia by však nestačilo, potrebovali sme pre existujúci objekt vytvoriť nový atraktor. Potrebovali sme jasnú, čitateľnú a silnú ideu. Zo všetkých nápadov sa ujala idea “(zeleného) uzla”, ktorý spája zeleň a kultúru. Spoločne ich vnáša do kasární, do centrálnej časti Bratislavy. Vytvára spojenie Medickej záhrady s Kollárovym námestím, čím sa stáva súčasťou systému spájajúceho zelené plochy mesta Bratislavy. Na ňom ľudia na prechádzkach medzi jednotlivými parkami a námestiami (zažívajúc meniace sa atmosféry) objavia nový priestor s atraktívnym kultúrnym obsahom, priestor v ktorom sa spája relax s kultúrou.
Uzol je ideový koncept vytvorenia novej sviežej architektúry, ktorá upúta pozornosť okoloidúcich. Predstavuje líniu, ktorá prevedie návštevníkov objektom kasárni, na ktorej zažijú rôzne kultúrne aktivity. Kasárne sa premenia na školu umenia pre verejnosť, v ktorej bude prebiehať interakcia medzi umelcami a návštevníkmi v spoločných priestoroch rozmiestnených na línii uzla. Samotný umelci tu budú mať priestory pre ich ateliéry, život, ako aj prechodné ubytovanie.
Samotné nádvorie sa ako flexibilný priestor stane dejiskom rôznorodých spoločenských podujatí, koncertov, letného kina, vianočných trhov... Spolu s podporou kultúrnych funkcií „uzla” a prízemia s mestskými funkciami ako reštaurácia, kaviareň, dizajnové obchody... sa zo starých kasárni stane priestor pulzujúci životom plným kultúry, zábavy a relaxu.


Zloženie teamu:

  • Liena Amoliņa (Riga, Lotyšsko)
  • Erika Alatalo (Gothenburg, Švédsko)
  • Berta Dobešová (Bratislava, Slovensko)
  • Peter Malovec (Bratislava, Slovensko)
  • Partner internetového hlasovania