SPÄŤ

TEAM_6 "invázia prírody"
Náš návrh sa zameriava skôr na proces transformácie ako na reálny návrh. Navrhujeme zazeleniť vnútorný priestor, otvoriť ho ľuďom a jednoducho ho urobiť živým. Projekt môže byť realizovaný v niekoľkých fázach. Proces môže začať malými zmenami a skončiť s kompletným redizajnom miesta.
Navrhujeme zvýšiť potenciál miesta. Hlavná idea je priniesť do nádvoria atmosféru korza a prepojiť s ním dôležité časti mesta. Chceme prilákať obyvateľov mesta aby tu trávili svoj voľný čas. Preto navrhujeme otvoriť blokovú štruktúru okoliu. Na nádvorí by sme radi vytvorili príjemnú atmosféru plnú zelene. Umelé stromy vytvoria vizuálnu identitu, ponúknu funkcie (disco, galéria, kaviareň,...) a prepoja rôzne časti okolitých budov.


Zloženie teamu:

  • Chiara Tarisciotti (Rome, Taliansko)
  • Yusa Hakan Battal (Istanbul, Turecko)
  • Eva Rusková (Bratislava, Slovensko)
  • Zuzana Kerekretyova (Bratislava, Slovensko)  • Partner internetového hlasovania