SPÄŤ

TEAM_5 "srdce Bratislavy"
URBANIZMUS

Kde sa nachádzame? V centre Európy, v najdôležitejšom meste Slovenska, vedľa Starého mesta v Bratislave. V čom je problém? Okolie je rozdelené cestou, ktorá uzatvára park. Vstup do kasární a jeho dvora je malý a nevýrazný. Preto je toto miesto momentálne nevyužiteľné. Čo môžme spraviť? Otvoriť priestor pre peších, spojiť kasárne a park s Obchodnou ulicou. Otvoriť parter vytvorením arkád. Nech sa tu križujú dôležité mestské cesty. Vytvoriť sieť značení, ktoré dovedú ľudí priamo do kasární.

MYŠLIENKA SRDCA

Čo chceme spraviť s objektmi? Zachovať staré budovy, vyplniť medzery novou štruktúrou a dnu vložiť srdce. Práve srdce tvorí kontrast k pôvodním budovám. Početné biologické funkcie srdca transformujeme do architektonickeho ponímania nasledovne: srdce sa nachádza v centre dvora, oživuje priestor, spája navzájom rôzne časti budov, necháva ľudí (energiu) prúdiť cez neho, je križovatkou a podáva informácie. Aké typy funkcií budú vo vnútri? Hlavnou funkciou srdca je komunikácia medzi všetkými budovami. Vo vnútri sa nachádza vertikálne komunikačné jadro a „žily“ srdca dopravujú ľudí do objektov. Tiež rozdeľuje dvor, čím vytvára priateľský priestor. Parter ponúka priestor pre tématické obchody, kafetérie, reštaurácie, ktoré ho udržia živé. A navyše chceme ponúknuť priestor pre študentské a umelecké workshopy. Vo vyšších podlažiach navrhujeme hotel / bývanie pre umelcov a výstavné priestory. Jedna zo „žíl“ srdca, vykonzolovaná smerom do Kollárovho námestia, funkčne slúžiaca k poskytnutiu výhľadu, má byť znakom, symbolom.

ZHRNUTIE

Prečo je to tak dobré? Projekt Srdce je jednoduchý, založený na silnej myšlienke. Odráža potreby Bratislavy na kvalitný verejný priestor, ktorý bude neustále aktívny vďaka jeho obyvateľom.


Zloženie teamu:

  • Alba Garrido Ferrer (Barcelona, Španielsko)
  • Maciej Poplawski (Wroclaw, Poľsko)
  • Goce Tikvaroski (Skopje, Macedónsko)
  • Zuzana Almášiová (Bratislava, Slovensko)


  • Partner internetového hlasovania