SPÄŤ

TEAM_2 "kultúrne centrum"
Aký je potenciál tohoto miesta a jeho okolia? Čím bolo a čím je teraz? Ako ho vidia Bratislavčania? Ako ho vidíme my? To boli naše prvé otázky. Nie je ťažké rozpoznať problém tejto budovy: je to veľmi veľký areál s výhodnou polohou v centre, ale úplne uzavretý. Je to škoda, pretože Hurbanove kasárne by mohli byť zaujímavým prepojovacím prvkom, ale teraz medzi budovou a jej okolím neexistuje žiadna interakcia. Vlastne stoja v ceste Dobrovského ulici, ktorá by mohla byť krásnym napojením Kollárovho námestia priamo k Dunaju, keby ju kasárne doslova nezamurovali.
Naše riešenie je celkom jednoduché: otvoriť budovu, vytvoriť nové prepojenie ulíc a ponechať zostávajúce časti budovy ako fosílie, vytvárajúc akýsi monument pripomínajúci pôvodné kasárne a pocit z nich. Vybúranie niektorých častí budovy vytvára jej vynikajúce spojenie s okolím a otvára nádvorie kasární pre verejnosť. Prepojenie navrhujeme pomocou organickej, akoby “lepivej” štruktúry, ktorá prekrýva nádvorie a časti zachovanej budovy. Ľudia môžu prechádzať po nej a pod ňou ako sa im páči. Zlepuje všetko dokopy a prilepuje budovu a jej nádvorie späť k mestu.
Na záver, myslíme si, že vojenské budovy sú vyhynutý druh. To je dôvod, prečo sme sa rozhodli spraviť zo zvyškov budovy fosíliu. Jednoducho ich pokrývame betónom, zatvárame okná aj dvere, aby to, čo zostalo z budovy pôsobilo ešte viac uzavreto a pripomínalo, čo tu existovalo predtým. Zároveň takto získavame perfektné podmienky na vytvorenie výstavných priestorov pre verejnosť a hlavne študentov.

Zloženie teamu:

  • Hendrik Bostoen (Leuven, Belgicko)
  • Jordi Jorba Betran (Barcelona, Španielsko)
  • Evgeny Kiverin (Ekaterinburg, Rusko)
  • Adela Klčová (Bratislava, Slovensko)  • Partner internetového hlasovania