SPÄŤ

TEAM_1 "Bratislavský šarkan"
Názov - KITE of Bratislava (Bratislavský šarkan) - bol zvolený kvôli podobným vlastnostiam, tvaru a filozofii nášho návrhu s obľúbenou hračkou. Naším zámerom bolo rozdeliť kultúrny a spoločenský život do rôznych výšok a vytvoriť tak funkčné zóny nad pôvodnou výškou terénu - teda priviesť život aj do výšky, ale takým spôsobom, aby sa výstup spojil s rekreáciou. Bolo by celkom reálne večerať a zároveň si pritom vychutnávať výhľad na celú Bratislavu z najvyššie položeného bodu objektu (v podstate by sa nám podarilo metaforicky nechať staré kasárne vyhodiť do vzduchu). A na druhej strane, stráviť nejaký čas v podnikoch a hudobných kluboch v dolnej časti, kde sme vytvorili aj verejné miesta na sedenie a sledovanie vždy obmieňajúcej sa show na hlavnom pódiu mierne vyvýšeného alebo sledovanie ostatného rušného života každodenných ľudí. V rámci prízemia sme vyriešili logické cesty pre ľudí so zámerom len prejsť cez pozemok.
Ďaľším krokom bolo nájsť formu a hmotu pre takúto filozofiu. Dostali sme nápad akejsi parametricky vytvorenej štruktúry, tvorenej kompozíciou rôzne skláňanými štvoruholníkmi stýkajúcimi sa v spoločných hranách, ktoré tento sklon menia v závislosti so stúpaním ponad okolité budovy a zároveň postupným rotovaním v rámci objektu. Výhodnou vlastnosťou takejto štruktúry je, že nám flexibilne rozdeľuje priestor na exteriérové a interiérové zóny, ktoré sú obohatené o komunikačnú rampu vstupujúcu a vychádzajúcu z budovy v zmysle rastu štruktúry.
Tretia z hlavných ideí bola priniesť slobodu miestu, ktoré bolo doteraz tak uzavreté pre verejnosť a okolitému svetu, takže sme v našom návrhu vôbec nepočítali s hmotou pôvodnej budovy. Ako odpoveď na nedostatok priestoru kde by sa ľudia mohli kreatívne vyžiť v centre mesta a strávili svoj voĺný čas v prírode ale nevýjsť pritom z centra sme vymysleli čosi ako svahovitú lúku tvorenú strechou štruktúry rotujúcej vo svojom tvare v smere stúpania. Moderná konštrukcia a technológia ukrývajúca ale miestami aj ukazujúca okolitému svetu svoje vnútorné priestory, a taktiež vonkajšie terasy poskytuje funkcie ako výstavy, workshopy, showroomy pre firmy a reštaurácie, pódium, trhovisko a tiež verejné posedenie. Toto všetko zabalené do veľmi ekologicky riešenej formy inšpirovanej prírodou, poskytuje človeku možnosť ísť sa hneď po večeri prejsť mestskou lúkou a oddýchnúť si.
A na záver, keď skombinujeme všetky tieto idei, dostávame čosi čo pôsobí prevzdušnene, rafinovane, je voľné, no zároveň usmerňované. Čosi čo lieta vo vzduchu a mení smer svojho pohybu tak náhodne ako keby bolo pod kontrolou fúkania vetra (konštantná zmena ktorú nachádzame v našom živote a nevieme predvídať). Tieto paralely nás doviedli k jednému jednoduchému slovu - KITE (Šarkan) - KITE of Bratislava.


Zloženie teamu:

  • Özge Hazer (Istanbul, Turecko)
  • Larisa Ecimović (Zagreb, Chorvátsko)
  • Zuzana Krajčiová (Bratislava, Slovensko)
  • Richard Szilvássy (Bratislava, Slovensko)


  • Partner internetového hlasovania